ข่าวมาใหม่

  • ประชุมคณะทำงานสัมภาษณ์บุคคลเป้าหมาย และคณะทำงานประมวลผลคะแนนการพัฒนาตำบลและท้องถิ่น ไปสู่สังสมสุจริต และสังคมวิถีชีวิตพอเพียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    ประชุมคณะทำงานสัมภาษณ์บุคคลเป้าหมาย และคณะทำงานประ

  • พิธีถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

    พิธีถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัย สมเด็จพ

  • พิธีถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

    พิธีถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัย สมเด็จพ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.