• สรุปผลการจัดงานไหว้พระพุทธมงคลคีรีขันธ์ และสักการะศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2561

    สรุปผลการจัดงานไหว้พระพุทธมงคลคีรีขันธ์ และสักการะ

  • อบรมเชิงปฏิบัติการผู้แทนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บข้อมูลการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ และการเข้าใจดิจิทัล โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย

    อบรมเชิงปฏิบัติการผู้แทนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่จัดเ

  • โครงการ

    โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประช

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.