เข้าร่วมสังเกตการณ์ การอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ หมู่ที่10 บ้านธงชัย

เข้าร่วมสังเกตการณ์ การอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ หมู่ที่10 บ้านธงชัย

     นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางธัญยพัฒน์ ทิพรดากาญจน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เข้าร่วมสังเกตการณ์ การอบรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ วิทยากรแกนนำ (ครูกศน. : ครู ก) ให้แก่วิทยากรเน็ตประชารัฐ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน : ครู ข) จำนวน 20คน โดยมีนายศักรินทร์ ทุนเสน นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดการอบนม มีนายสมหมาย ปานทอง กำนันตำบลธงชัย เป็นผ... อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมสังเกตการณ์ การอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ หมู่ที่10 บ้านหัวเขา

เข้าร่วมสังเกตการณ์ การอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ หมู่ที่10 บ้านหัวเขา


     นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริซ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสาวกันต์ฤทัย ปองรัก พนักงานสถิติ เข้าร่วมสัะงเกตการณ์ การอบรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ของวิทยากรแกนนำ (ครู กศน. : ครู ก) ให้แก่วิทยากรเน็ตประชารัฐ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน : ครู ข) จำนวน 20 คน  โดยมีนายเลียบ อ่อนเอียด ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์งานภารกิจประจำเดิอน มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์งานภารกิจประจำเดิอน มกราคม 2561

     สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์งานภารกิจประจำเดือน มกราคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • เข้าร่วมสังเกตการณ์ การอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ หมู่ที่10 บ้านธงชัย

    เข้าร่วมสังเกตการณ์ การอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประ

  • เข้าร่วมสังเกตการณ์ การอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ หมู่ที่10 บ้านหัวเขา

    เข้าร่วมสังเกตการณ์ การอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประ

  • ประชาสัมพันธ์งานภารกิจประจำเดิอน มกราคม 2561

    ประชาสัมพันธ์งานภารกิจประจำเดิอน มกราคม 2561

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.