ประชาสัมพันธ์งานภารกิจประจำเดิอน มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์งานภารกิจประจำเดิอน มกราคม 2561

     สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์งานภารกิจประจำเดือน มกราคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการขับเคลิ่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

ประชุมคณะกรรมการขับเคลิ่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

     นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน และมีนายสุธี ธงศิริ โทรศัพท์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน"

โครงการ

     นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ วัดวังก์พง ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี โดยมีท่าน ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ประชาสัมพันธ์งานภารกิจประจำเดิอน มกราคม 2561

    ประชาสัมพันธ์งานภารกิจประจำเดิอน มกราคม 2561

  • ประชุมคณะกรรมการขับเคลิ่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

    ประชุมคณะกรรมการขับเคลิ่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประ

  • โครงการ

    โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ปร

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.