แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แข่งขันกีฬาสมานฉันท์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2558 "ประจวบคีรีขันธ์เกมส์ 2015" เขียนโดย admin 391
การจัดเก็บข้อมูลการค้าบริเวณชายแดนด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 439
อบรมความรู้เกี่ยวกับการพัสดุฯ ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 4790
สำนักงานที่ดิน รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ เขียนโดย admin 512
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ ๒๕๕๘ เขียนโดย admin 468
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘ เขียนโดย admin 401
โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" เขียนโดย admin 506
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบ้ติทางธรรมชาติและระบบการเตือนภัย เขียนโดย admin 497
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 623
เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 539

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.