แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การจัดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาค เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 เขียนโดย admin 209
แข่งขันกีฬาสมานฉันท์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2558 "ประจวบคีรีขันธ์เกมส์ 2015" เขียนโดย admin 178
การจัดเก็บข้อมูลการค้าบริเวณชายแดนด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 170
อบรมความรู้เกี่ยวกับการพัสดุฯ ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 4498
สำนักงานที่ดิน รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ เขียนโดย admin 197
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ ๒๕๕๘ เขียนโดย admin 210
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘ เขียนโดย admin 176
โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" เขียนโดย admin 241
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบ้ติทางธรรมชาติและระบบการเตือนภัย เขียนโดย admin 245
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 280

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.