แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แข่งขันกีฬาสมานฉันท์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2558 "ประจวบคีรีขันธ์เกมส์ 2015" เขียนโดย admin 173
การจัดเก็บข้อมูลการค้าบริเวณชายแดนด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 164
อบรมความรู้เกี่ยวกับการพัสดุฯ ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 4483
สำนักงานที่ดิน รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ เขียนโดย admin 184
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ ๒๕๕๘ เขียนโดย admin 201
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘ เขียนโดย admin 168
โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" เขียนโดย admin 231
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบ้ติทางธรรมชาติและระบบการเตือนภัย เขียนโดย admin 232
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 273
เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 316

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.