แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 198
กิจกรรม "ร้อยเรียงดาวเรือง เบื้องหน้าพ่อ" เขียนโดย admin 151
โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจพัฒนาตามรอยพ่อ (กิจกรรมพัฒนาเขาช่องกระจก) เขียนโดย admin 148
Thailand local government Summit 2017 เขียนโดย admin 89
โครงบการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย admin 134
บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ 1 ปี เขียนโดย admin 123
กิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เขียนโดย admin 156
วันต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย admin 139
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เขียนโดย admin 146
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 148

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.