แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 56
กิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เขียนโดย admin 50
วันต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย admin 44
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เขียนโดย admin 31
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 34
โครงการสภากาแฟ เขียนโดย admin 36
พลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 36
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (แจงนับ) เขียนโดย admin 106
รดน้ำขอพร วันสงกรานต์ เขียนโดย admin 94
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เขียนโดย admin 94

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.