แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 0
ประชุมแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยังยืนระดับชุมชน/ตำบล เขียนโดย admin 5
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักภาพในการเชื่อมโยง ระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 7
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 5
โครงการสภากาแฟครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 5

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.