แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมชี้แจงข้อข้าราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2561 เขียนโดย admin 2
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 3
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย admin 2
เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้นางสาวพิมพ์ลภัส อินทโก เขียนโดย admin 2
พิธีมอบถุงยังชีพประทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย แก่ราษฎร์ที่ประสบอุทกภัย เขียนโดย admin 1

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.