แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงาน GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 11
รายงานงบทดลอง GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 21
รายงานงบทดลอง GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 55
รายงานงบทดลอง GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 54
รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 56
รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2560 เขียนโดย admin 69
รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 77
รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 75
รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 81
รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 79

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.