แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม2559 เขียนโดย admin 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2559 เขียนโดย admin 65
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2559 เขียนโดย admin 84
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย admin 84
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2559 เขียนโดย admin 86
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2558 เขียนโดย admin 99
ส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย admin 91
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2558 เขียนโดย admin 101
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย admin 101
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2558 เขียนโดย admin 133

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.