แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม2559 เขียนโดย admin 86
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2559 เขียนโดย admin 83
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2559 เขียนโดย admin 100
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย admin 103
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2559 เขียนโดย admin 107
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2558 เขียนโดย admin 120
ส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย admin 111
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2558 เขียนโดย admin 122
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย admin 120
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2558 เขียนโดย admin 154

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.