แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561 เขียนโดย admin 54
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม2560 เขียนโดย admin 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 45
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม2560 เขียนโดย admin 46
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 95
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 88
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 93
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 104
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 126
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2559 เขียนโดย admin 121

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.