แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 33
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม2560 เขียนโดย admin 35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 85
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 79
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 84
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 94
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 115
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2559 เขียนโดย admin 111
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2559 เขียนโดย admin 119
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม2559 เขียนโดย admin 113

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.