แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 เขียนโดย admin 53
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 51
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ Extermat (จังหวัด) เขียนโดย admin 80
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561 เขียนโดย admin 104
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม2560 เขียนโดย admin 81
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 71
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม2560 เขียนโดย admin 64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 129
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 116
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 114

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.