แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 18
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 30
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 27
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 25
มาตรการลดพลังงานและลดกระดาษ เขียนโดย admin 24
สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 เขียนโดย admin 30
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 31

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.