แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 8
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 7
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 8
มาตรการลดพลังงานและลดกระดาษ เขียนโดย admin 7
สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 เขียนโดย admin 13
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 16
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ Extermat (จังหวัด) เขียนโดย admin 42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561 เขียนโดย admin 41
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม2560 เขียนโดย admin 38

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.