แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 45
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 46
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 57
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 79
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2559 เขียนโดย admin 74
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2559 เขียนโดย admin 83
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม2559 เขียนโดย admin 76
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2559 เขียนโดย admin 91
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2559 เขียนโดย admin 86

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.