แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 34
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 53
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 55
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 51
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 63
มาตรการลดพลังงานและลดกระดาษ เขียนโดย admin 59
สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 54

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.