แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 11
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 39
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2559 เขียนโดย admin 41
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2559 เขียนโดย admin 49
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม2559 เขียนโดย admin 43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2559 เขียนโดย admin 61
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2559 เขียนโดย admin 62

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.