แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 29
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 39
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 34
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 31
มาตรการลดพลังงานและลดกระดาษ เขียนโดย admin 30
สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 35

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.