แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 23
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 36
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 54
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2559 เขียนโดย admin 53
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2559 เขียนโดย admin 60
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม2559 เขียนโดย admin 54
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2559 เขียนโดย admin 70
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2559 เขียนโดย admin 69

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.