แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ด่านอากาศ(ท่าอากาศยานหัวหิน) เขียนโดย admin 376
ด่านท่าเรือ (ท่าเรืออำเภอบางสะพาน) เขียนโดย admin 362
การค้าชายแดน (ด่านสิงขร) เขียนโดย admin 696

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.