แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย admin 673
ด้านสังคม เขียนโดย admin 645
สถิติด้านเศรษฐกิจ เขียนโดย admin 789

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.