แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 330
รายงานสำมะโนธุรกิจและอุตสาหรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 359
รายงานสำมะโนการเกษตร 2556 เขียนโดย admin 367
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาสที่ 3 (ก.ค - ก.ย.) 2557 เขียนโดย admin 331
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย.) 2557 เขียนโดย admin 349
รายงานสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาสที่1 2557 (ม.ค. - มี.ค) เขียนโดย admin 323
การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 352
รายงานการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 275
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 313
สถิติการว่างงาน เขียนโดย admin 456

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.