แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ท่องเที่ยว ปี 2562 เขียนโดย admin 46
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนเมษายน 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 94
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 75
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ตุลาคม 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 196
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร กันยายน 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 130
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3(กรกฎาคม - กันยายน) 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 210
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เมษายน 2561 เขียนโดย admin 207
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่1 มกราคม-มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 349
รายงานพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 247
metaขยะ เขียนโดย admin 649

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.