แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 50
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ตุลาคม 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 166
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร กันยายน 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 103
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3(กรกฎาคม - กันยายน) 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 175
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เมษายน 2561 เขียนโดย admin 181
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่1 มกราคม-มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 310
รายงานพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 214
metaขยะ เขียนโดย admin 556
metaผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 346
สถิติประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 413

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.