แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การท่องเที่ยว เขียนโดย admin 41
ข้าว เขียนโดย admin 30
ชุดข้อมูลกลาง การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริการระดับพื้นที่ 4 เรื่อง เขียนโดย admin 39
ปริมาณน้ำฝนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557 - 2562 เขียนโดย admin 21
มะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2562 เขียนโดย admin 28
การค้าชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559 - 2561 เขียนโดย admin 25
สถานการณ์ขยะจังหวัดประจวบคตีรีขันธ์ ปี 2560-2561 เขียนโดย admin 26
สถิติการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ ปี 2558 - 2651 เขียนโดย admin 42
ท่องเที่ยว ปี 2562 เขียนโดย admin 15
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนเมษายน 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 60

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.