แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขยะ เขียนโดย admin 306
ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 301
การท่องเที่ยว เขียนโดย admin 329
ข้าว เขียนโดย admin 304
ทอสอบข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 124
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารในระดับพื้นที่(MIS) เขียนโดย admin 1368
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน 2558 เขียนโดย admin 240
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย.)2558 เขียนโดย admin 250
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค.)2558 เขียนโดย admin 247
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 310

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.