แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การท่องเที่ยว เขียนโดย admin 224
ข้าว เขียนโดย admin 219
ทอสอบข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 95
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารในระดับพื้นที่(MIS) เขียนโดย admin 1124
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน 2558 เขียนโดย admin 194
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย.)2558 เขียนโดย admin 217
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค.)2558 เขียนโดย admin 202
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 260
รายงานสำมะโนธุรกิจและอุตสาหรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 320
รายงานสำมะโนการเกษตร 2556 เขียนโดย admin 323

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.