แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 69
ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) เขียนโดย admin 63
วิเคราะห์สรุปสถานการณ์ของจังหวัด ปี 2562 เขียนโดย admin 77
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 46
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 53
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 54
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ปี 2562 เขียนโดย admin 63
Metadata ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 75
Metadata ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศในพื้นที่ย่อย (ตำบล) เขียนโดย admin 72
ข้อมูลตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 58

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.