แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วิเคราะห์สรุปสถานการณ์ของจังหวัด ปี 2562 เขียนโดย admin 41
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 18
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 24
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 24
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ปี 2562 เขียนโดย admin 32
Metadata ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 41
Metadata ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศในพื้นที่ย่อย (ตำบล) เขียนโดย admin 38
ข้อมูลตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 26
ขยะ เขียนโดย admin 19
ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 22

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.