แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วิเคราะห์สรุปสถานการณ์ของจังหวัด ปี 2560 - ปัจจุบัน เขียนโดย admin 9
วิเคราะห์สรุปสถานการณ์ของจังหวัด ปี 2560 เขียนโดย admin 7
วิเคราะห์สรุปสถานการณ์ของจังหวัด ปี 2561 เขียนโดย admin 6
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 (มติเวียน) เขียนโดย admin 9
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ปี 2560 เขียนโดย admin 11
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย admin 16
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ปี 2561 เขียนโดย admin 14
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 20
ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) เขียนโดย admin 14
วิเคราะห์สรุปสถานการณ์ของจังหวัด ปี 2562 เขียนโดย admin 29

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.