แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนเมษายน 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 10
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 7
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ตุลาคม 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 109
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร กันยายน 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 65
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3(กรกฎาคม - กันยายน) 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 121
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เมษายน 2561 เขียนโดย admin 134
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่1 มกราคม-มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 255
รายงานพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 173
metaขยะ เขียนโดย admin 455
metaผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 238

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.