แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3(กรกฎาคม - กันยายน) 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 6
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เมษายน 2561 เขียนโดย admin 43
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่1 มกราคม-มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 106
รายงานพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 79
metaขยะ เขียนโดย admin 213
metaผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 96
สถิติประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 209
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 131
สรุปภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2559 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 216
สรุปความพึงพอใจของศูนย์ดำรงธรรม ต.ค.-59 - มี.ค.60 เขียนโดย admin 222

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.