แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปริมาณน้ำฝนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557 - 2562 เขียนโดย admin 9
มะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2562 เขียนโดย admin 10
การค้าชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559 - 2561 เขียนโดย admin 10
สถานการณ์ขยะจังหวัดประจวบคตีรีขันธ์ ปี 2560-2561 เขียนโดย admin 8
สถิติการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ ปี 2558 - 2651 เขียนโดย admin 16
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนเมษายน 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 36
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 28
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ตุลาคม 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 140
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร กันยายน 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 86
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3(กรกฎาคม - กันยายน) 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 147

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.