แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ตุลาคม 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 7
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร กันยายน 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 5
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3(กรกฎาคม - กันยายน) 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 45
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เมษายน 2561 เขียนโดย admin 67
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่1 มกราคม-มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 148
รายงานพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 99
metaขยะ เขียนโดย admin 285
metaผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 127
สถิติประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 247
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 155

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.