แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2562 เขียนโดย admin 25
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ปี 2563 เขียนโดย admin 45
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 43
วิเคราะห์สรุปสถานการณ์ของจังหวัด ปี 2563 เขียนโดย admin 62
โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 34
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563 (สพค.63) เขียนโดย admin 38
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร : ไตรมาส 1/2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 71
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมกราคม 2563 เขียนโดย admin 72
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 88
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร : ไตรมาส 4/2562 เขียนโดย admin 87

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.