แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ตุลาคม 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 71
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร กันยายน 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 44
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3(กรกฎาคม - กันยายน) 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 98
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เมษายน 2561 เขียนโดย admin 114
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่1 มกราคม-มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 219
รายงานพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 150
metaขยะ เขียนโดย admin 406
metaผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 202
สถิติประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 318
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 213

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.