แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร : ไตรมาส 4/2562 เขียนโดย admin 3
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกันยายน 2562 เขียนโดย admin 31
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร : ไตรมาส 3/2562 เขียนโดย admin 34
วิเคราะห์สรุปสถานการณ์ของจังหวัด ปี 2560 - ปัจจุบัน เขียนโดย admin 69
วิเคราะห์สรุปสถานการณ์ของจังหวัด ปี 2560 เขียนโดย admin 51
วิเคราะห์สรุปสถานการณ์ของจังหวัด ปี 2561 เขียนโดย admin 58
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 (มติเวียน) เขียนโดย admin 51
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ปี 2560 เขียนโดย admin 48
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย admin 51
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ปี 2561 เขียนโดย admin 60

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.