แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร : ไตรมาส 3/2562 เขียนโดย admin 10
วิเคราะห์สรุปสถานการณ์ของจังหวัด ปี 2560 - ปัจจุบัน เขียนโดย admin 30
วิเคราะห์สรุปสถานการณ์ของจังหวัด ปี 2560 เขียนโดย admin 19
วิเคราะห์สรุปสถานการณ์ของจังหวัด ปี 2561 เขียนโดย admin 25
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 (มติเวียน) เขียนโดย admin 20
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ปี 2560 เขียนโดย admin 19
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย admin 22
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ปี 2561 เขียนโดย admin 24
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 30
ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) เขียนโดย admin 25

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.