แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นการจัดงาน "ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาดครั้งที่ 6 ประจำปี 2558" เขียนโดย admin 234
รายงานแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 254
รายงานสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556 เขียนโดย admin 270
รายงานสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 243
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม :ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ เขียนโดย admin 231
รายงานสำมะโนการเกษตร 2556 เขียนโดย admin 233
รายงานสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาสที่1 2557 (ม.ค. - มี.ค) เขียนโดย admin 220
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย.) 2557 เขียนโดย admin 227
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาสที่ 3 (ก.ค - ก.ย.) 2557 เขียนโดย admin 239
การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2557 เขียนโดย admin 221

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.