แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 48
รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 40
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นการจัดงาน"ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559" เขียนโดย admin 63
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นการจัดงาน"ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560" เขียนโดย admin 67
รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 84
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นการจัดงาน "พระพุทธมงคลคีรีขันธ์ และสักการะศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์" เขียนโดย admin 76
รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 156
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด พ.ศ.2558 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 177
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นการจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองสามอ่าว 2558" ครั้งที่2 เขียนโดย admin 168
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย.)2558 เขียนโดย admin 172

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.