แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร : ไตรมาส 2/2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 5
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร : ประจำเดือน มกราคม 2563 เขียนโดย admin 31
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร : ไตรมาส 1/2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 29
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร : ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 31
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร : ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 29
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร : ประจำเดือน กันยายน 2562 เขียนโดย admin 31
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร : ประจำเดือน เมษายน2562 เขียนโดย admin 31
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร : ประจำเดือน มีนาคม 2562 เขียนโดย admin 31
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร : ประจำเดือน มกราคม 2562 เขียนโดย admin 31
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร : ไตรมาส 4/2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย admin 31

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.