ประชุมชี้แจงประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ

          วันที่ 9 กรกฎาคม นายวัฒนทิน  สุทิน สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธฺ์ จัดประชุมชี้แจงโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับของวิทยาลัยเทคโนประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีจังหวัดประจวบคีรีขันธฺ์

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.