จุดติดตั้งสัญญาณเน็ตประชารัฐ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                                                         sum1 
                                         จุดติดตั้งสัญญาณเน็ตประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                   
 maung  kuiburi  tapsaka   bangsapan 
          อำเภอเมือง                       อำเภอกุยบุรี                    อำเภอทับสะแก                  อำเภอบางสะพาน

 bangsapannoi   pranburi   huahin   samroiyod
     อำเภอบางสะพานน้อย              อำเภอปราณบุรี                     อำเภอหัวหิน                   อำเภอสามร้อยยอด

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.