ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561

 20180129 144029    วันที่ 26 มกราคม 2561นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางจุฑามาศ สังข์น้อย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 และแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการบริหารเชิงพื้นที่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม และมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบทางไกลวีดีทัศน์ (Vedio Conference)

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.