ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 3/2561

VDO con     วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ผสช. และร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 3/2561 โดยนายภุชพงค์ โนดไธสง   ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.