โครงการ Smart City

smart city     ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการร่วมรับฟัวการเสนอโครงการ Smart City จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.ภาคภูม ศรีธิมากุล ตัวแทนบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด เป็นผู้นำเสนอ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสิงขร ชั่น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.