เน็ตประชารัฐ

netanima

 


 จุดติดตั้งสัญญาณเน็ตประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

sum1  maung  kuiburi  

tapsaka  bangsapan   bangsapannoi 

  pranburi    huahin    samroiyod

 


 รายชื่อจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วิธีการสร้างการรับรู้ "เน็ตประชารัฐสู่ประชาชน"

bosuer1  bosuer2

เน็ตประชารัฐ                               วิธีการใช้ไวไฟเน็ตประชารัฐ   

1514282203125                  1514282208173

 

 


 

กิจกรรมเน็ตประชารัฐ

- การดำเนินงานสร้างการรับรู้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
เข้าร่วมสังเกตการณ์ การอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ หมู่ที่ 10 บ้านธงชัย ต.ธงชัย อ.บางสะพาน
- เข้าร่วมสังเกตการณ์ การอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก
- ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ 
- ประจวบคีรีขันธ์ - อบรมครู (ก) สอนใช้เน็ตประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก หมู่12 บ้านเกตุคู่ ต.ห้วยทราย อ.เมือง (หนังสือพิมพ์
   อินทรีสยาม)

- ประจวบคีรีขันธ์ - อบรมครู (ก) สอนใช้เน็ตประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก หมู่12 บ้านเกตุคู่ ต.ห้วยทราย อ.เมือง (NAJA NEWS)

 

 


 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.