เข้าร่วมสังเกตการณ์ การอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ หมู่ที่10 บ้านธงชัย

 _     นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางธัญยพัฒน์ ทิพรดากาญจน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เข้าร่วมสังเกตการณ์ การอบรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ วิทยากรแกนนำ (ครูกศน. : ครู ก) ให้แก่วิทยากรเน็ตประชารัฐ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน : ครู ข) จำนวน 20คน โดยมีนายศักรินทร์ ทุนเสน นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดการอบนม มีนายสมหมาย ปานทอง กำนันตำบลธงชัย เป็นผู้กล่าวรายงาน นางบุหรัน เฟื่องศรีเมืองเป็นวิทยากรในการอบรม และมี นายชีวะ เอมโอษฐ์ ผจ.ศูนย์บริการ ทีโอที สาขาบางสะพาน เป็นวิทยากรร่วม  วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 10 บ้านธงชัย ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.