เข้าร่วมสังเกตการณ์ การอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ หมู่ที่10 บ้านหัวเขา


 _._docx     นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริซ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสาวกันต์ฤทัย ปองรัก พนักงานสถิติ เข้าร่วมสัะงเกตการณ์ การอบรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ของวิทยากรแกนนำ (ครู กศน. : ครู ก) ให้แก่วิทยากรเน็ตประชารัฐ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน : ครู ข) จำนวน 20 คน  โดยมีนายเลียบ อ่อนเอียด ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอทับสะแก เป็นประธานเปิดการอบรม มีนางสาวศรมณีย์ สืบสกุล ครู กศน.ตำบลห้วยยาง เป็นผู้กล่าวรายงาน นายอรุธพล ถังเงิน เป็นวิทยากรในการอบรม และนายชาตรี สินธำรงรักษ์ ผจ.ศูนย์บริการ ทีโอที สาขาทับสะแก เป็นวิทยากรร่วมด้วย วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่10 บ้านหัวเขา ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.