ประชาสัมพันธ์งานภารกิจประจำเดิอน มกราคม 2561

Screenshot 2017-12-29-17-42-10-1     สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์งานภารกิจประจำเดือน มกราคม 2561

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.