ประชุมคณะกรรมการขับเคลิ่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

Screenshot 2017-12-29-18-06-06-1     นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน และมีนายสุธี ธงศิริ โทรศัพท์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายชนาวุธ บุญเมธี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหว้ากอ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.