โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน"

pk12     นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ วัดวังก์พง ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี โดยมีท่าน ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานในการออกหน่วยบริการ ในครั้งนี้สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจของสำนักงานฯ และประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.