การดำเนินงานสร้างการรับรู้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

net     วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางจุฑามาศ สังข์น้อย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสานงาน สร้างเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานการสร้างการรับรู้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้หารือกับนายเรืองฤทธ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิทยากรแกนนำของกศน. และนายขัตติยะ ชื่นอารมณ์ ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรม ทีโอทีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.