งานสัมมนา "เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล"

Screenshot 2017-12-12-14-32-07-1     นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา เย็นใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านสถิติ) เข้าร่วมงานสัมมนา "เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล" โดย นายณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสโมสร ชั้น2 สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Acodemy) ถนนงามวงค์วาน

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.