วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

Screenshot 2017-12-12-14-16-18-1     วันที่ 9 ธันวาคม 2560 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบให้นางสาวสุนิตา ยิ่งเมือง พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม การจัดงานวันต่อต้าน คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมี นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาการเปรียญ วัดคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.