พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484

  Screenshot 2017-12-12-13-27-39-1   วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบให้นางสาวพัชราภรณ์ จงเจตน์ดี นักวิชาการสถิติชำนาญการ และนางสมิตานันท์ พรหมจักร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประกอบพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484ประจำปี 2560 เวลา 07.00น. ณ อนุสาวรีย์วีรชน 8 ธันวาคม 2484 โดยมี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.