"จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนาชายหาด

Jitarsa     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางจุฑามาศ สังข์น้อย หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน "จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ" ร่วมกันพัฒนาชายหาดในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีท่าน ดร.พัลลภ สิงหเสนี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.