รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ

CCI02102560  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,285 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้ัรับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ทุกสาขาวิชา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 - 8 ธันวาคม 2560 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธื ชั้น 4 ศาลากลางหลังใหม่ ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 หมายเลขโทรศัพท์ 032 -611310

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.