กิจกรรม "ร้อยเรียงดาวเรือง เบื้องหน้าพ่อ"

20 __2560_-1     เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ในคณะทำงานฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมแรงร่วมใจห่ออาหารกลางวัน ในกิจกรรม "ร้อยเรียงดาวเรือง เบื้องหน้าพ่อ" โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นายพัลลภ สิงหเสนี) เป็นประธาน วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.