โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจพัฒนาตามรอยพ่อ (กิจกรรมพัฒนาเขาช่องกระจก)

 18 __2560_    นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจพัฒนาตามรอยพ่อ (กิจกรรมพัฒนาเขาช่องกระจก) โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร) เป็นประธาน วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ เขาช่องกระจก วัดธรรมิการามวรวิหาร

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.