โครงบการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

15 _2560_     นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีปลงผม โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นายธีรพันธ์ นันทกิจ) ร่วมอุปสมบทในคร้้งนี้ วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวงอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.