บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ 1 ปี

1   สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ 1 ปี โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นายพัลลภ สิงหเสนี) เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 06.00 ณ หน้าศาลหลักเมืองอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.