กิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

punsa      เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริฐ  สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นำทีมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  โดยร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา  ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง  วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง และวัดธรรมิการาวรวิหาร

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.