วันต่อต้านยาเสพติด

     สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ pps2

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.