ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

pps    เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริฐ  ได้เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น4  เวลา 09.00 น.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.