โครงการสภากาแฟ

 

coffee

  เมื่อวันที่  15 มิถุนายน  พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา  ท่านสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริฐ  พร้อมคณะ  ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดโครงการสภากาแฟร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.