พลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2560

 

tree

     เมื่อวันที่  12 มิถุนายน 2560 นางจุฑามาศ  สังข์น้อย  หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติ เป็นตัวแทนท่านสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดไปร่วมกิจกรรมพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติคลองบางนางรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ.2560 ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชากและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ บริเวณแปลงปลูกป่าคลองบางนางรมตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.