ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (แจงนับ)

1493354231692     เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินหน้าประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (แจงนับ) โดยเดินหน้าประชาสัมพันธ์กับทางอำเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ของแต่ละอำเภอ พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ไวนิล โปสเตอร์ และ CD ประชาสัมพันธ์

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.