ชาวสถิติรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

1486707654042     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ชาวสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางแจกเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคุณพิมพ์ลภัส อินทโก เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนทางไปมอบของเพื่อเป็นกำลังใจ แก่ประชาชน หมู่บ้านต่างๆ ที่ประสบภัยน้ำท่วม

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.