รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

klongloi     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร ผู้ตรวจราชกรม  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ และนางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอบางสะพาน ตำบลร่อนทอง หมู่ที่ 8 บ้านคลองลอย

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.